Drewniany dwór polski w nowoczesnym wydaniu.

W 2016 roku podjęliśmy się niezwykłego zadania odbudowy zabytkowego dworu drewnianego w nowoczesnej formie. Zapisaliśmy w ten sposób nowy rozdział w tradycji polskiej architektury drewnianej. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków prof. Jana Janczykowskiego i otrzymał pozytywne uzgodnienie. Dla nas prace nad planem odbudowy dworu w Sieciechowicach to nie tylko projekt ale również – a może przede wszystkim – potężny materiał naukowo-badawczy z którego wnioski bez wątpienia znajdą odzwierciedlenie również w kolejnych naszych projektach.  Pełną publikację na ten temat znajdą Państwo tutaj.

Ilustracja nr 11. Zespół dworski w Sieciechowicach – stan w roku 2015. Widok pozostałości po rozebranym dworze drewnianym i niedokończone nowe fundamenty pod jego odbudowę.
Ilustracja nr 27. Zespół dworski w Sieciechowicach. Widok frontowy po przebudowie i odbudowie.
Ilustracja nr 29. Zespół dworski w Sieciechowicach. Widok na oranżerię zaprojektowaną w oparciu o istniejącą konstrukcję tarasu.
Ilustracja nr 4. Sala wielofunkcyjna z widocznym „odciśniętym” śladem po dawnym dworze drewnianym.
Ilustracja nr 25. Kładka nad salą wielofunkcyjną.
Ilustracja nr 23. Sala wielofunkcyjna z wyeksponowaną, nową konstrukcją ciesielską, pokrytą szkłem, i ze współczesnym świadkiem historii w postaci rzeźby architektonicznej.
Ilustracja nr 3. Koncepcja adaptacji zabytkowego zespołu w Sieciechowicach na funkcję Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA) zakładająca przebudowę istniejącego budynku, odbudowę w nowej formie nieistniejącego dworu drewnianego oraz rozbudowę o część podziemną. Widok od strony parku.