Projekt siedliska dla rodziny wielopokoleniowej

Połczyn Zdrój /woj. zachodniopomorskie/ Projekt koncepcyjny: wrzesień 2017. Pozwolenie na budowę: marzec 2018. Stan obecny: przygotowanie do budowy.

Siedlisko w Połczynie-Zdroju to jeden z tych projektów, gdzie uwidacznia się szeroki styk architektury z krajobrazem. Mamy tu w istocie dwa domy – dla dwóch pokoleń tej samej rodziny. Tworzą one kompozycję podobną do starych pomorskich gospodarstw, których mnóstwo w okolicy. Jednak każdy z nich jest niezależny. Obydwa wpisują się w malowniczy krajobraz “Szwajcarii Połczyńskiej”, a położenie na morenowym wzgórzu sprawi, że będą widoczne z daleka. Malownicze otoczenie nałożyło na nas trud ukształtowania wnętrz tak, aby zapewnić rodzinie najpiękniejsze widoki i zarazem praktyczne rozplanować funkcje. Jednak daleka ekspozycja to też zobowiązanie do uszanowania okolicznego krajobrazu. Kluczem był tu umiar i rozwaga. Domy – z daleka mają nawiązywać formą do okolicznych pruskich gospodarstw. W ich architekturze nie ma żadnych zbędnych elementów. Ekspresję ograniczyliśmy jedynie do kontrastu pomiędzy białą i czarną okładziną oraz zastosowania lokalnego polodowcowego kamienia. Rynny, okapy, gzymsy i wszystko inne zostało pieczołowicie ukryte. Złagodzeniem purystycznego zewnętrznego minimalizmu jest odsłonięta więźba dachowa i naturalne materiały wewnątrz. To kolejna odsłona idei “nowoczesnej stodoły”. Skośne ustawienie i częściowe podcięcie cokołu sprawi, że od najbardziej eksponowanej strony – połczyńskiego parku zdrojowego – domy będą wyglądać tak, jakby to sam kształtujący tutejsze wzgórza lodowiec pozostawił te dwie bryły – niczym przypadkiem porzucone głazy.