Współczesny „hof” – zespół zabudowań mieszkalno-gospodarczych pod Wrocławiem.

Wrocław. Projekt 2015