Jak powstaje projekt architektoniczny?

Budowanie to skomplikowany i poważny proces. Aby go odpowiednio przygotować i nie dać się później niczym zaskoczyć, należy wcześniej wszystko dokładnie zaplanować.  Tylko w ten sposób można uniknąć wielu błędów funkcjonalnych i technicznych oraz dostosować przyszły obiekt idealnie do potrzeb. Temu służy praca z architektem. Bowiem odpowiednio przygotowany projekt, czyni nieprawdziwym znane powiedzenie „pierwszy dom dla wroga, drugi dla przyjaciela, trzeci dla siebie…”

Projekt Koncepcyjny

W naszej pracowni, praca nad każdym projektem jest wieloetapowa.  Najważniejszy – z punktu widzenia Inwestora – jest projekt koncepcyjny. Pokazuje on dokładny kształt przyszłego budynku. Na samym początku inwestor opowiada nam o swoich planach.  Dlatego zaczynamy od długiego spotkania, na którym dokładnie słuchamy i staramy się doradzić. W pracy koncepcyjnej rozmowy z inwestorami są bardzo istotne, przykładamy do nich dużą wagę. Chodzi o to, aby w dobrej atmosferze, bez pośpiechu inwestor mógł wspólnie z nami przemyśleć najdrobniejsze szczegóły swojego planu. Wtedy też wizytujemy miejsce przyszłej budowy, szukamy inspiracji w okolicy. Często, już na pierwszym spotkaniu rodzi się zarys wizji przyszłego domu.  Gdy zostanie uchwycona, przychodzi czas na cierpliwą pracę w zaciszu pracowni.  Na początek ołówek i papier. Później komputer – od razu model cyfrowy 3D, tak aby na kolejnych spotkaniach inwestor mógł wirtualnie zobaczyć przyszły budynek i ocenić, czy spełnia jego potrzeby. Wtedy wizja jest poprawiana i korygowana w taki sposób, aby była realna, praktyczna i piękna – a przede wszystkim spójna z indywidualnymi potrzebami inwestora.  Tak powstaje gotowy Projekt Koncepcyjny – jest to model budynku i terenu wokół niego, po którym można wirtualnie „chodzić” i oglądać szczegóły przyszłej budowy, niczym w grze komputerowej.

Projekt Budowlany

Gdy po ukończeniu Projektu Koncepcyjnego inwestor wie i jest powiem, jak ma wyglądać przyszły budynek, dopiero wówczas przychodzi czas na przygotowanie Projektu Budowlanego. Wtedy – znów, w zaciszu pracowni – plastyczny model koncepcyjny przeistacza się w dziesiątki skomplikowanych rysunków technicznych. Dzięki takiej kolejności inwestor unika zamawiania przysłowiowego „kota w worku”. A architekt przygotowuje dokumentację budowy, mając pewność, że wszystkie ważne kwestie zostały już omówione. Projekt Budowlany to zbiór dokumentów, które służą przede wszystkim uzyskaniu pozwolenia na budowę i jej planowaniu. Zawiera informacje o kształcie, technologii, konstrukcji, instalacjach, usytuowaniu na działce i wszystkich innych ważnych aspektach projektowanego budynku. Gdy prace nad Projektem Budowlanym dobiegają końca to jeszcze raz konsultujemy go z inwestorem, aby mieć ostateczną pewność, że budynek będzie dokładnie taki jak to wcześniej ustalono. Po sprawdzeniu przesyłamy go do miejscowego wydziału starostwa powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowę. Urząd sprawdza dokumentację i określa wymogi do uzupełnienia. My zaś w imieniu inwestora koordynujemy całe postepowanie administracyjne, aż do wydania pozytywnej decyzji.

Projekt Wykonawczy

To najbardziej techniczna część pracy architekta. Wszystkie rozwiązania przewidziane w koncepcji, narysowane w uproszczeniu w Projekcie Budowlanym, są teraz szczegółowo rozwijane i dopracowywane. Ilość rysunków wzrasta. Pracuje nad nimi wiele osób różnych specjalizacji technicznych. Trzeba stworzyć pewnego rodzaju „instrukcję” techniczną budowy. To szczególnie ważne w architekturze drewnianej, bowiem wiele elementów konstrukcji budynku powstaje daleko poza placem budowy (link). Wtedy też omawiamy szczegóły techniczne z wybranymi wykonawcami, tak aby uniknąć wszelkich problemów i nieporozumień na budowie. Aż nadchodzi moment, gdy można ją rozpocząć. Odbieramy pozwolenie na budowę i przekazujemy na ręce Inwestora Projekt Wykonawczy. Rozpoczyna się prawdziwe wyzwanie. Dla osób, które pominęły opisane powyżej planowanie budowa może się stać gehenną. Ale dobrze zaplanowana – od ogólnej koncepcji po szczegółowe detale – będzie co najwyżej fascynującą przygodą i urzeczywistnieniem marzeń. I na tym właśnie polega nasza praca.