Marek Idziak-Sępkowski

Urodzony w 1982 roku w Szczecinie. Mieszka i pracuje w Krakowie. Realizuje projekty na terenie całego kraju. Specjalizuje się w architekturze drewnianej. Zajmuje się badaniem dawnych, regionalnych konstrukcji drewnianych, które wykorzystuje we współczesnej architekturze. Projektuje budynki mieszkalne. Ponadto zajmuje się historią sztuki i urbanistyki oraz historycznymi odniesieniami we współczesnej architekturze. Dodatkowo uprawia malarstwo olejne oraz prowadzi treningi rysunku i kompozycji przestrzennej. Członek Małopolskiej Izby Architektów RP pod numerem MP-2462

Jędrzej Idziak-Sępkowski

Urodzony w 1984 roku w Szczecinku. Ukończył studia Architektury na Wydziale Architektury i Sztuki Krakowskiej Akademii w pracowni Prof. Krzysztofa Ingaredna – współautora wybitnych realizacji architektonicznych w kraju i za granicą.  Ponadto ukończył studia Architektury Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Mieszka i pracuje w Krakowie. Realizuje projekty na terenie całego kraju. Specjalizuje się w łączeniu architektury z krajobrazem oraz wprowadzaniu tkanki roślinnej w strukturę budynków. Projektuje zieleń i koordynuje zagospodarowanie terenu głównie wokół budynków mieszkalnych. Ponadto zajmuje się zagadnieniem wody w krajobrazie oraz kształtowaniem ekosystemów wodnych w architekturze krajobrazu. Dodatkowo wykonuje grafikę komputerową i rendering.

Marcin Mierzwa

Urodził się w 1993 roku. Swoją aktywność życiową dzieli pomiędzy mieszkanie w Krakowie i dom na Podhalu. Ukończył administrację na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie broniąc pracę pt.: „Uchybienia administracyjne w postępowaniach pozowleniowo-budowlanych”. Na tej samej uczelni kontynuuje studia  prawnicze. Wywodzi się z rodziny o tradycjach prawniczych  i agrarnych. Jego przodek, Stanisław Mierzwa był znanym krakowskim adwokatem i społecznikiem, związanym z przedwojennym Polskim Stronnictwem Ludowym i  Wincentym Witosem, a po II Wojnie Światowej jako działacz demokratyczny represjonowany i  sądzony w słynnym moskiewskim „Procesie Szesnastu”.  Marcin Mierzwa również zaangażował się w działalność publiczną na rzecz demokracji i  organizacjach rolniczych.  Do naszego zespołu dołączył na początku 2021 roku tworząc dział administracyjno-prawny. Zorganizował profesjonalne zaplecze do reprezentowania inwestorów w sprawach administracyjno-budowlanych – w tym również w zakresie doradztwa w postępowaniach odwoławczych i sądowo-administracyjnych. Dla projektów  Idziak-Sępkowscy ARCHITEKCI,  wdrożył system procedowania wniosków na platformie  e-budownictwo,  dzięki czemu nasza  pracownia jako jedna z pierwszych w Polsce, przeszła na całkowitą cyfryzację projektów budowlanych i postępowań administracyjnych. Jest pszczelarzem górskim, swoją pasiekę prowadził  w Beskidzie Makowskim, a obecnie na Skalnym Podhalu. Publikuje artykuły w miesięczniku „Pszczelarstwo”.