Odbudowa chaty przysłupowej w Świeradowie-Zdroju

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Ma to przełożenie na zasady kształtowania krajobrazu w kontekście gabarytów i formy architektonicznej zabudowy. Budynek będzie wyeksponowany w dalekiej panoramie północno-wschodniego stoku doliny Kwisy. Dlatego punktem wyjścia przyjętej koncepcji, jest górska zabudowa zagrodowa Sudetów – w typie izerskiej chaty przysłupowej. Przy czym zamysł nie polega tu na tym, by budynek nawiązywał do obiektów muzealnych w skansenach, lecz do zabudowy „żywej”, istniejącej w sąsiedztwie  i wciąż użytkowanej – ze  wszystkimi tego konsekwencjami architektonicznymi widocznymi krajobrazie – w tym również efektami zaniedbań, remontów i przebudów.

Elewacja frontowa. Idziak-Sępkowscy Architekci
Rzut parteru. Idziak-Sępkowscy-Architekci
Rzut poddasza. Idziak-Sępkowscy Architekci