Rozbudowa Pensjonatu w Szczawnie Zdroju.

Bardzo trudny projekt, obszar ścisłej ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu urbanistyczno- parkowego Szczawna zdroju. Istniejący Pensjonat pochodzi z XIX wieku i znajduje się przy jednej z najbardziej uczęszczanych alei spacerowych Szczawieńskiego uzdrowiska. Jest obiektem zabytkowy, wpisanym do rejestru zabytków, dlatego podejmując się rozbudowy należało zaprojektować nowy budynek w taki sposób , aby nie naruszyć bryły zabytku, a  z drugiej w taki sposób aby wpisać się w chroniony układ urbanistyczny

Jeden z pierwszych wariantów koncepcyjnych
Drugi wariant koncepcyjny rozbudowy pensjonatu.