Category / inspiracje / praca z architektem

Miarą jakości naszej pracy są nasze własne, autorskie wizje, które prezentujemy Państwu w zakładce „Projekty”. Jednak każda z nich jest tylko po części naszym dziełem, bo ich kształt w dużej mierze wynika z twórczego kompromisu pomiędzy architektem i inwestorem. Jednak w naszej pracy staramy się nieustannie rozwijać, szukać nowych rozwiązań albo sposobów na jeszcze lepsze zakorzenienie tradycji. Dlatego tutaj, w kategorii „Inspiracje” przedstawiamy Państwu projekty z różnych stron świata, zrealizowane przez najznamienitszych architektów, które są dla nas wzorem. To wyraz naszych dążeń i pokazanie architektury – nie tylko takiej, którą już udało nam się zrealizować – ale takiej, którą chcemy realizować w przyszłości, zaszczepiając na Polskim gruncie innowacje z całego świata… Być może z Państwa udziałem.